Der er gode muligheder for at fordybe sig i Chiang Mai Meditation

Flere og flere søger under deres ophold i Thailand mulighed for at stifte et bekendtskab med Buddhismen. Ofte er dette blot, at besøge et tempel eller at overvære donationen af mad og andet til munkene om morgenen. For andre mennesker er der et dybere behov for at opsøge Buddhismen. Der sker i disse år en bevægelse i Vesten mod Buddhismen, og flere og flere prøver kræfter med eksempelvis praktisk Buddhisme og meditation. Under dit ophold er der gode muligheder for meditation i Thailand og også i Chiang Mai.

Ønsker du blot et tempel hvor du kan praktiserer den meditation du allerede kender, er det meget simpelt. Praktisk taget alle templer er åbne for offentligheden og du vil føle dig velkommen. Mange bruger templerne til meditation, i det man mener, på grund af at templet er indviet, at man derved kommer tættere på de buddhistiske lærdom og buddhaen selv. Ofte kan det være en god ide, at donere lidt penge til templet, efter man har brugt det. Her er 20 til 40 Baht meget rimeligt.

Ønsker du derimod at gå lidt dybere med meditation i Thailand og evt søger et retreat ophold, er der også gode muligheder. Et retreatophold er kendetegnet ved et intensitvt kursus i at lære at praktisere eksempelvis meditation. Følgende steder har retreatophold i Chiang Mai: Wat Suan Dok; Wat Umhong og Wat Doi Suthep. Du kan ved at søge på google finde interessante hjemmesider omkring disse templer og hvad de tilbyder. Meget ofte koster disse retreatophold ikke noget. Der forventes dog at man donerer lidt penge til templet. Men det er op til dig selv. Man bor på tempelgrunden under sit retreatophold i Thailand.

Ønsker du at komme i snak med munke og hører om Buddhismen og udveksle synspunkter, kan vi anbefale Wat Suan Dok. Her er der Monk Chat hver mandag, onsdag og fredag fra 17.00 – 19.00(per juli 2011). Munkene studerer på Universitetet på templegrunden, og snakker et udmærket engelsk. Der er munke fra Thailand, Myanmar, Laos og andre lande i Sydøstasien. Der er gratis indgang.

Du er velkommen til at skrive til os for mere information.